Havalı Pompaların kullanım alanları

Seramik ve Vitrifiye Sanayi :

Havalı pompalar bu sektörde seramik çamurlarının sirkülasyonu ve kalıplara doldurulması yanında sır kaplama işleminde sirkülasyon ve püskürtme amacı ile kullanılmaktadır. Orta ölçekli bir fabrikada değişik büyüklüklerde 20’nin üzerinde havalı pompa kullanılmaktadır.

Boya, Dış cephe ve Tutkal İmalathaneleri :

Boya, tutkal ham maddelerinin depolanması, transferi ve dolum hatlarına sevk edilmesinde kullanılmaktadır. Su ve solvent bazlı ürünlere uygun diyafram tipleri geliştirilmiştir.

Kimya ve Petrol Sanayi :

Petrol ürünleri depolarında oluşan yağ ve çamurların temizlenmesi, yapıştırıcılar, solventler, astar malzemeler ve benzeri kimyasalların depolanması, transfer ve sirkülasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Havalı pompaların elektrik motorlarının olmayışı yanıcı ve patlayıcı özellik taşıyan solvent gazlarına karşı büyük bir güvence sağlamaktadır.

Tersaneler ve Gemi Sanayi :

Gemi sintine sularının boşaltılmasında, gemi yapım ve tamiratı sürecinde kumlama, raspalama atığı pas ve benzeri maddelerin temizlenmesinde, gemi atıksu depolarının boşaltılmasında kullanılmaktadır. Havalı pompalarburadaki uygulamalarda gövdeleri su içerisine daldırılarak da kullanılabilmektedir.

Tekstil Boyahaneleri :

Havalı pompalar tekstil boyahanelerinde üretimde yer alan birçok kimyevi maddenin transferinde, depolanmasında ve baskı makinelerine boya enjeksiyonunda kullanılmaktadır. Baskı yapan bir tezgahta değişik renkleri basan 10 civarında havalı pompa bulunmaktadır.

Gıda Sanayi :

Süt , ayran, meşrubat ve benzeri sıvılar ile çikolata, krema, bulamaç gibi viskoz maddelerin transferinde gıda tüzüğü şartlarına uygun havalı pompalar kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda basılan ürünün makaslanmadan (parçalanmadan) basılabilmesi havalı pompaları tercih nedeni yapmaktadır.

İlaç ve Kozmetik Sanayi :

Krem, pomat, pasta gibi kıvamı yüksek solüsyonların depolanması veya transferinde 3A SANITARY şartlarını sağlayan havalı pompalar kullanılmaktadır. Ayrıca şişeleme ve doldurma işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisleri :

Arıtma tesislerinde kullanılan çeşitli kimyevi maddelerin (asit, kostik, koagülant maddeler, polielektrolitler kireç sütü vs.) depolanması, sirkülasyonu ve dozlanmasında , ayrıca sedimantasyon havuzları çökelti çamurlarının filtre preslere basılarak susuzlaştırılması işlemlerinde değişik tiplerde havalı pompalar kullanılmaktadır.

Et, Balık, Tavuk İşletmeleri :

Kesim tesislerinde oluşan hayvansal atıklar (kan, pul, kıl, yağ ve benzeri mezbaha atıklarının) transferinde, balık yağı üretiminde depolama ve şişeleme uygulamalarında havalı pompalar kullanılmaktadır.

Otomotiv sanayi :

Takım tezgahları ,bor yağları transferi, boyama kabinleri püskürtme atığı tortu ve boyaların giderilmesi, bakımhane karter atıkları yağların toplanmasında , sanayi atıkları ve pissuların arıtma tesislerine  transferinde pompalanmasında kullanılırlar.