seramik sanayi

Havalı pompalar seramik sektöründe, çamur transferi ve kalıplara doldurma amaçlı kullanılır. Bunun yanında sır kaplama işleminde sirkülasyon ve püskürtme amacı ile kullanılmaktadır.

Sulu lüleci çamuru, kireç çamuru, kil çamuru, kaolin çamuru ve seramik verniklerinin ve sırlarının pompalanmasında; arıtma tesislerinde filter-press besleme uygulamasında kullanılmaktadır.